Embryotransfer

Wat is een embryotransfer? 

De terugplaatsing van een embryo maakt deel uit van het IVF/ICSI traject en is volledig pijnloos. De eendenbek (speculum) die wordt gebruikt, is het meest vervelende. Het embryo wordt met behulp van een heel fijn cathetertje in de baarmoederholte ingebracht.  


Wanneer vindt de embryotransfer plaats? 

De terugplaatsing vindt plaats op dag 2/3 of dag 5. De keuze van dag gebeurt in overleg met je arts of embryoloog, vaak op basis van resultaten van vorige cycli. Soms wordt de beslissing pas op dag 2/3 genomen en is dan vooral op basis van de embryologische resultaten.


Wanneer gaat de embryotransfer niet door?

 Een embryo transfer kan niet doorgaan als er geen rijpe eicellen zijn, wanneer er geen zaadcellen gevonden werden, wanneer er geen bevruchting of deling heeft plaatsgevonden, wanneer de embryokwaliteit slecht is, wanneer er geen genetisch normaal embryo is (in geval van PGD), in geval van ernstige ovariële hyperstimulatie of verhoogde progesteron waarde. 


Mag ik bewegen na mijn embryotransfer? 

In principe mag u alles doen wat u gewend bent te doen en wat u de voorbijgaande dagen hebt gedaan. Om de slaagkans te verhogen is het belangrijk om niets te doen wat contracties kan veroorzaken: sauna, uitgesproken extreme fysieke activiteiten, trilplaat. Matige, normale beweging na transfer heeft geen enkel negatief effect op de slaagkans, dat is eerder positief.  


Ik heb bloedverlies na embryotransfer, wat nu?

Indien het bloedverlies beperkt is tot enkele druppels is dit normaal. In geval van aanhoudend bloedverlies raden we aan om je arts of counselor te contacteren. 


Mag de utrogestan 's ochtends op dag van transfer worden ingebracht? 

De dag van embryoterugplaatsing mag u zeker ‘s ochtends na het opstaan uw utrogestan inbrengen. De middagdosis (indien voor u van toepassing) kan u beter wachten tot kort na de terugplaatsing. ’s Avonds voor het slapengaan opnieuw zoals u voorheen reeds deed. 


Mag ik het vliegtuig nemen na een embryotransfer? 

Na een transfer mag je vliegen. Enkel de eerste 24 uur na een anesthesie wordt er afgeraden om te vliegen gezien het risico op embolieën.Mag ik betrekkingen hebben na de transfer?

Daags na een embryotransfer mag u wel betrekkingen hebben. Eerder na een punctie omwille van infectierisico wordt aange raden te wachten tot er geen bloedverlies meer is.