COVID-maatregelen

Consultaties 

Het is belangrijk om volgende maatregelen op te volgen:

  • Gelieve een mondmasker te dragen en handen te ontsmetten. Dit kan bij het binnenkomen van de praktijk in de wachtzaal en in de consultatieruimte.

  • Arriveer tijdig maar probeer de wachttijd in de wachtzaal te beperken door eventueel in de auto of buiten te wachten.

  • Kom zoveel mogelijk alleen naar de consultaties. Bij een fertiliteitsbehandeling en zwangerschapsecho is de partner zeker welkom. Begeleiders wachten bij voorkeur buiten.

  • Wanneer u zich ziek voelt, annuleert u best de consultatie.  


Behandelingen

  • Consultaties en behandelingen kunnen plaatsvinden (inseminatie, hormonale stimulatie, IVF en ingevroren embryo's).

  • Operaties, onderzoeken en behandelingen onder volledige narcose kunnen evenals plaatsvinden.

  • Bij elke eicelpunctie dient er een COVID-PCR-test afgenomen te worden voor de punctie.

  • Vaccinatie wordt aangeraden voor zwangere vrouwen en vrouwen die wensen zwanger te worden. Het wordt enkel afgeraden 3 dagen voor de eicelpunctie bij IVF en dit tot 8 weken zwangerschap, uit voorzorg aangezien koorts kan optreden na vaccinatie. Een positieve COVID-test zorgt voor onmiddellijke verbreking van de cyclus. 


Vaccin en zwangerschap 

Gezien zwangeren een hoger risico lopen op ernstige COVID-19 en gezien er een hoger risico is op een premature bevalling bij het doormaken van een COVID-19 infectie, raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om zwangere vrouwen prioritair te vaccineren met een mRNA - vaccin (Pfizer/Moderna), zeker indien je een verhoogd BMI, hypertensie (hoge bloeddruk) of diabetes hebt. Uit onderzoek blijkt dat zwangeren geen hoger risico lopen op bijwerkingen of complicaties na vaccinatie met mRNA - vaccins. Als je zwanger bent en gevaccineerd wilt worden, meld je hiervoor dan aan bij jouw huisarts. Je wordt zo snel mogelijk uitgenodigd.

Als je zwanger wilt worden, kun je jou laten vaccineren met een mRNA-vaccin.


Vaccin en vruchtbaarheid 

Vaccinatie tegen COVID-19 heeft  geen effect op jouw vruchtbaarheid . De antistoffen die je ontwikkelt na een COVID-19 infectie, na een COVID-19 vaccinatie of na een banale verkoudheid werken in op de herkenbare 'spikes' van het coronavirus. Doordat het eiwit van deze uitsteekseltjes een beetje lijkt op het eiwit dat een rol speelt in de vorming van de placenta, wordt verkeerdelijk gedacht dat het COVID-19 vaccin de vruchtbaarheid kan aantasten. De overeenkomst tussen de eiwitten van het COVID-19 vaccin en van de placenta-eiwitten is echter te klein om een effect te hebben op de vruchtbaarheid. Mocht dat wel zo zijn, dan zouden vrouwen na een gewone verkoudheid ook vruchtbaarheids-problemen ervaren en dat is niet het geval.Zorg voor jezelf en je omgeving door deze maatregelen na te leven.